Náš příběh

Naše jezdecká škola funguje od roku 2012. Věnuje se základnímu jezdeckému výcviku dětí i dospělých. Mezi našimi klienty jsou i hendikepované a sociálně slabé děti. Naším záměrem nikdy nebyl výdělek (kromě pokrytí nezbytných nákladů), ale pomoc těmto dětem formou volnočasových aktivit – projížďkami, možností kontaktu se zvířaty a letními příměstskými tábory. V průběhu let se nám podařilo vytvořit kolektiv dobrovolníků, kteří nezištně pomáhají s organizací a provozem.

Jezdeckou školu provozuje spolek Jezdecká škola Praha 7 z. s.

V roce 2022 jsme na našem původním působišti na Císařském ostrově dokončili kompletní rekonstrukci stáje, jízdárny a zázemí. V dubnu 2023 jsme rukou žháře přišli o všechno, především o životy všech našich koní. Tato událost nás prakticky zruinovala a těžce poznamenala nejen naše spolupracovníky, ale i malé klienty, kteří měli ke koním silné citové vazby. Přesto jsme se rozhodli v naší činnosti pokračovat, a nyní začínáme znovu na novém místě.

V současnosti budujeme areál nejen pro výuku jezdectví, ale i pro další volnočasové aktivity.

Pozemek máme pronajatý jako celek, ale prozatím je areál průchozí. Své pejsky prosíme mějte na vodítku.

Naše zvířata prosíme nekrmte. Mohlo by jim to vážně ublížit. Pokud jim chcete přinést něco dobrého, domluvte se nejdřív s přítomnými pracovníky jezdecké školy.